Cel projektu

 

Celem projektu "Zbuduj przyszłość" jest poprawa sytuacji na rynku pracy 50 pracujących osób z niskimi kwalifikacjami poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych i dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności dotyczące obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego i HDS oraz prawa pracy.Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
www.efs.gov.pl
Wykonawca projektu: Ośrodek Doradztwa i Szkolenia BHP EKSPERT